Dereguleringsmaatregelen verbeteren het ondernemersklimaat

Een win/win voor gemeente, ondernemers en burgers, want elke dereguleringsmaatregel leidt tot kostenreductie en tijdsbesparing!

Het resultaat mag er zijn want de onlangs gepubliceerde groslijst bevat maar liefst drieënveertig maatregelen om de regeldruk terug te dringen en de administratieve lastendruk te verminderen! U vindt de groslijst op onze website bij 'Documenten'. Klik hier om de groslijst in te zien.

De lijst is onderverdeeld in “quick wins”, “best practices” en “vermindering administratieve lasten”.
Een voorbeeld van een “quick win” uit de lijst van zestien is de aanvraag van een uittreksel uit het handelsregister.
Bedrijven hoeven bij de aanvraag van een vergunning geen uittreksel meer in te leveren. Gemeente gaat nu zelf online het handelsregister raadplegen. Dit scheelt bedrijven een hoop rompslomp zoals de eigen aanvraag, de waarmerking en het kopiëren van de uittreksels.    

In elf maatregelen dereguleert gemeente volgens de methode die de Kamers van Koophandel aanduiden als “best practices” ofwel handelswijzen die de minste rompslomp opleveren voor het bedrijfsleven. In deze categorie is een vergunning voor gevelreclame afgeschaft behalve als het lichtreclame betreft.

In het kader van “vermindering van de administratieve lastendruk” werden ook zestien dereguleringsmaatregelen genomen. Een aantal algemene plaatselijke verordeningen (zgn. APV’s) werden geactualiseerd en vereenvoudigd. En waar mogelijk de administratieve lastendruk voor bedrijven, burgers en gemeente verminderd.
In het EPL zullen wij er alles aan doen om het “deregulerings-bewustzijn” op peil te houden. Elke nieuwe beleidsregel en verordening voor het bedrijfsleven zal worden getoetst op nut en noodzaak, maar ook op administratieve lastendruk. 

terug naar overzicht
Volg ons ook via social media
volg ons op Facebook volg ons op Twitter volg ons op LinkedIn