Hamer van Ondernemend Lansingerland komt in nieuwe handen

Tijdens de op dinsdagavond 11 april gehouden Algemene Ledenvergadering van Ondernemend Lansingerland werd de voorzittershamer overgedragen. Tatiana van Rijswijk gaf haar hamer en daarmee haar taak door aan haar opvolger Jan Houweling. Zijn op dat moment gestopte vicevoorzitterschap ging naar Esther Sonneveld.

“We kijken terug op een mooi en succesvol jaar,” opende Tatiana de vergadering. “Kennis, kunde en ervaring zijn aanwezig binnen deze vereniging en ook weten we wat laagdrempelige uitwisseling is. Er is veel aandacht voor meer zichtbaarheid en met dit moment van afscheid nemen weet ik: ik heb in de achterliggende drie jaar als voorzitter veel gezien, gehoord en geleerd!” Voordat Tatiana echter de hamer overdroeg was er een speciaal moment voor Arie en Gerda Dijkshoorn die als langst ingeschreven lid – eerst van Bleiswijk en nu van Lansingerland – te boek staan. Helaas konden ze die avond onverwacht niet aanwezig zijn, maar zoon Matthijs nam de honneurs waar. Zijn ouders werden, na instemming van de leden, benoemd tot erelid van de ondernemersvereniging.

Mooie ontwikkeling
“We hebben een mooie ontwikkeling doorgemaakt,” was ook de ervaring van nieuwe voorzitter Jan. “Er is veel energie in gestoken en inmiddels liggen er goede contacten; dichtbij en in de regio. Met daarbij een krachtig netwerk. We pakken met elkaar die energie over en gaan verder werken aan een sterke vereniging. Met nog meer de nadruk op inhoud en gezelligheid, met ruimte voor ontmoeting.” Hij herinnerde zich dat hij, net twintig, door zijn vader was meegenomen naar een bijeenkomst van de toenmalige Bleiswijkse ondernemersvereniging. “In de loop der jaren hebben we ervaren dat het steeds meer een belangenvereniging is geworden. We gaan steeds meer doen met samenwerkende partners.”

De uitdaging voor de komende drie jaar? “Verder professionaliseren met aandacht voor sfeer, gezelligheid, weten wat je aan elkaar hebt en elkaar iets gunnen. Bovendien de personen achter de bedrijven kennen.” Tenslotte: “Als voorzitter tref ik het samen te kunnen werken met een bestuur waarvan elk lid eigen kwaliteit meebrengt: Esther Sonneveld (vicevoorzitter) met kennis van contracten, scherp, organisator van het directeurennetwerk, Annelies Dekker (secretaris) drijvende kracht achter de pr en de sociale media, Stefan Roeloffs (penningmeester) controleren en betalen van rekeningen en contacten met sponsoren, Corrie van den Berg met contacten richting de gemeente, Ad van Loon en Aad van Bohemen die kunnen organiseren en borg staan voor rust en gezelligheid.” Jan wil daar graag zijn steentje aan bijdragen.

Economie
Na de pauze hield Dimitry Fleming een betoog over de staat van de Nederlandse economie. Dimitry Fleming is senior econoom bij het ING Economisch Bureau. De missie van hem en zijn mede-economen: economie begrijpelijk en relevant maken voor collega’s en klanten. Dimitry houdt zich vooral bezig met de Nederlandse economie. Hij schrijft erover in rapporten, geeft presentaties en is in de media te vinden. Voor degenen die van korte, snelle economische updates houden, is hij ook samen met zijn collega’s actief op Twitter (@INGnl_Economie). Sinds 2001 is hij werkzaam bij de ING. Daarvoor studeerde hij Internationale Financiële Economie aan de UvA.

Met dank aan Trees Borkus-Henskens.

terug naar overzicht
Volg ons ook via social media
volg ons op Facebook volg ons op Twitter volg ons op LinkedIn