Top Oostland Innovatieprijs

Stichting Innovatie Topsectoren (SIT) daagt ondernemers, burgers en studenten uit om creatieve en innovatieve ideeën op het gebied van duurzame mobiliteit te ontwikkelen. Hiervoor heeft SIT  de Top Oostland Innovatieprijs in het leven geroepen. Het thema van deze prijsvraag is ‘Innovatiekracht Oostland op weg naar emissievrij vervoer’. Hierbij kan gedacht worden aan zuiniger, efficiënter en duurzamer vervoer, maar ook aan alternatieve vervoersvormen en innovatieve productietechnieken. Alle ideeën zijn welkom.

De provincie Zuid-Holland zoekt naar innovaties om enkele maatschappelijke en duurzaamheidsvraagstukken aan te pakken of op te lossen. Duurzame mobiliteit is hierbij een actueel thema. Onder meer uit onderzoek van de Rabobank blijkt dat er nog veel mogelijkheden liggen voor groei op dit gebied. Dit geldt ook zeker voor Oostland, een regio gesitueerd tussen de A20, A13 en A12, met veel distributiecentra en met inwoners die vaak niet in de eigen gemeente werken. Dit was dan ook de aanleiding voor de Top Oostland Innovatieprijs.

Professionele jury

In de komende periode verzamelt SIT alle ideeën en legt ze voor aan een professionele jury in de vorm van een Dragon’s Den. Dit zal gebeuren in aanwezigheid van familie en vrienden, waarbij de kandidaten hun idee in een korte pitch presenteren. Aansluitend is tijd ingeruimd voor de jury om vragen te stellen.Uiteindelijk worden de winnende ideeën gepresenteerd op de Oostlanddag van 12 oktober 2016.

Daarna gaan de inzenders van de drie beste ideeën aan de slag om van hun voorstel een concrete business case te maken. Zij doen dit samen met de stichting en onder de bezielende begeleiding van experts en investeerders (de dragons) op het gebied van duurzame innovatie. Na maximaal zes maanden intensieve begeleiding zal een jury in mei 2017 bepalen welk idee de Top Oostland Innovatieprijs wint.

Deelnemen?

Heeft u een innovatief idee op het gebied van duurzame mobiliteit en zou u dat werkelijkheid willen laten worden? En wilt u hiermee bijdragen aan een duurzamer economisch klimaat of misschien wel een succesvolle onderneming opzetten? Neem dan deel aan deze prijsvraag en draag uw innovatieve idee bij ons aan of kijk op de website van de SIT: www.stichtinginnovatietopsectoren.nl

terug naar overzicht
Volg ons ook via social media
volg ons op Facebook volg ons op Twitter volg ons op LinkedIn