Vereniging Parkmanagement Weg en Land opgericht

 

Een groep enthousiaste ondernemers op industrieterrein Weg en Land richtte in 2012 met hulp van Ondernemend 3B de vereniging ‘Parkmanagement Weg en Land’ op. Aanleiding voor dit initiatief was de beveiliging van het bedrijvenpark. Een jaar na die oprichting is veel bereikt.

Heel, schoon en veilig

Vier maal per jaar bespreken en evalueren een bestuurslid, de wijkcoördinator van de gemeente, de politie en de parkschout het terrein wat betreft de kernpunten heel, schoon en veilig. Het eerste zichtbare resultaat is de aanleg van verkeersdrempels: door deze drempels is de gemiddelde snelheid van het verkeer op het bedrijventerrein flink omlaag gegaan.

Glasvezel

Begin 2014 wordt gestart met de aanleg van glasvezel met camerabewaking op het industrieterrein. De aangevraagde subsidie hiervoor werd toegekend. Naar aanleiding hiervan is er een projectgroep ‘Glasvezel’ geformeerd. Deze projectgroep is betrokken bij de realisatie van het project. De volgende stap wordt het collectief inkopen. Doel hiervan is financieel voordeel voor de leden.

Samenwerking met gemeente

De samenwerking met de gemeente verloopt uitstekend. Een vertegenwoordiger van de gemeente woont de bestuursvergaderingen bij. Hierdoor heeft het parkmanagement maar met één loket te maken, waardoor er direct kan worden afgestemd met de gemeente over de te bespreken zaken.

Onderhoud

Momenteel is het Parkmanagement Weg en Land in gesprek om gedeeltelijk het beheer en onderhoud van de openbare ruimtes en wegen over te nemen van de gemeente.

Lid worden?

Bent u ondernemer op Weg en Land? Met uw steun kan Parkmanagement Weg en Land de kwaliteit van het bedrijventerrein behouden en versterken. Lift niet mee, maar doe mee. Op de website van Parkmanagement Weg en Land www.parkmanagementwegenland.nl vindt u meer informatie

 

terug naar overzicht
Volg ons ook via social media
volg ons op Facebook volg ons op Twitter volg ons op LinkedIn