Wet ZZP-er en de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties)

De fiscus ziet er streng op toe dat u geen zaken doet met een “schijnzelfstandige”. Vandaar de wet ZZP-er en de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). In het jaar 2017 geldt een overgangsregeling voor deze wet.

De wet ZZP-er en de Wet DBA hebben veel ophef veroorzaakt. Veel grotere bedrijven zijn huiverig voor mogelijke naheffingen en boetes. Omdat zij vaak dan ook niet meer met zzp-ers een overeenkomst willen sluiten springen payroll-bedrijven daarop in. Maar als een zzp-er overduidelijk werkzaam is als ondernemer, dan is er niets aan de hand. Er zijn zelfs geen (voorbeeld-)overeenkomsten nodig. Voor de handhaving van de wet is er een overgangsperiode tot 1 januari 2018. Goedwillenden krijgen geen naheffing en boetes.

Echter, tegenover goedwillenden staan ook kwaadwillenden. Wie dat zijn? Dat is een opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van duidelijke schijnzelfstandigheid laat ontstaan en/of voortduren. Diegene weet of had kunnen weten dat er sprake is van een dienstbetrekking. De kenmerken van een dienstbetrekking zijn:

  • De werknemer heeft zich verplicht om persoonlijk voor de werkgever te werken.
  • De werkgever is verplicht de werknemer voor het werk loon te betalen.
  • Tussen de werkgever en werknemer bestaat een gezagsverhouding.
terug naar overzicht
Volg ons ook via social media
volg ons op Facebook volg ons op Twitter volg ons op LinkedIn