Privacy Verklaring Ondernemend Lansingerland

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ondernemend Lansingerland verwerkt je persoonsgegevens en maakt foto’s op bijeenkomsten doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, IP-adres en gegevens over jouw activiteiten op onze website. Lees verder ....

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ondernemend Lansingerland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Verzenden van onze nieuwsbrief, vergaderstukken en informatie die Ondernemend Lansingerland wil delen met haar leden
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze dienstverlening
• Indien je daar toestemming voor hebt gegeven, je persoonsgegevens en pasfoto weer te geven op de ledenpagina van de website.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ondernemend Lansingerland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het secretariaat) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ondernemend Lansingerland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens, zoals hierboven vermeld. Na opzegging van het lidmaatschap hanteren wij een bewaartermijn van 5 jaar voor alle bij ons bekende gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ondernemend Lansingerland deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als het bestuur dit gewenst vindt voor onze leden. Hierbij te denken aan doeleinden zoals uitbreiden netwerk, doen van gunstige aanbiedingen en mogelijke werkopdrachten. Dit alles in het belang van onze leden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ondernemend Lansingerland gebruikt cookies om de website goed te laten functioneren en te verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in Privacyverklaring Ondernemend Lansingerland – juli 2019 Pagina 2 van 2
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ondernemend Lansingerland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ondernemendlansingerland.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ondernemend Lansingerland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ondernemend Lansingerland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat via info@ondernemendlansingerland.nl.
Foto’s Op de bijeenkomsten van Ondernemend Lansingerland worden regelmatig foto’s en/of video´s gemaakt waarop de leden en andere aanwezigen mogelijk geheel of gedeeltelijk herkenbaar zijn afgebeeld. Deze foto’s worden onder meer gebruikt voor websites en wervings- en voorlichtingsmateriaal en social media uitingen. Ondernemend Lansingerland gaat zorgvuldig om met de belangen van de leden. Indien u uw toestemming wenst in te trekken voor het gebruik van een foto waarop u zichtbaar bent verzoeken wij u een mail te sturen naar het secretariaat: info@ondernemendlansingerland.nl

terug naar overzicht
Volg ons ook via social media
volg ons op Facebook volg ons op Twitter volg ons op LinkedIn