Verslag bijeenkomst EPL

Bijeenkomst Economisch Platform d.d. 21 februari.
Op 21 februari jl. werd voor de eerste keer het Economisch Platform gehouden met wethouder economie Kathy Arends als voorzitter. Er was een enorme opkomst, bijna alle partijen die iets met de economie van Lansingerland te maken hebben waren vertegenwoordigd: Gemeente Lansingerland, NOOVA, Ondernemersvereniging Rottemeren, winkeliersverenigingen Berkel, Bergschenhoek en Bleiswijk, VNO-NCW West regio Oostland, LTO en Ondernemend Lansingerland.

De volgende onderwerpen zijn o.a. besproken:

  • LTO heeft e.e.a. toegelicht over de warmtesamenwerking Oostland.
  • Marc Houweling heeft een presentatie gegeven over het enorme project rondom het asbest saneren op hun daken (46.000 m²).
  • Ruud Egas heeft vervolgens de stand van zaken rondom de Rail Terminal en de A12 corridor toegelicht.
  • Frits Heel van Winkeliersvereniging Berkel Centrum heeft vervolgens een presentatie gegeven over het inzamelen van bedrijfsafval in het centrum van Berkel.
  • Wethouder Kathy Arends heeft vervolgens het onderwerp Gebiedsmarketing/Citymarketing aan de orde gesteld.
  • Niels Peters heeft aangekondigd dat er een bijeenkomst komt over Cyberveiligheid.
  • Met elkaar gesproken over nut en noodzaak van een Economisch Platform Oostland.
  • De wethouder heeft vervolgens nog kort gemeld wat er momenteel speelt in de MRDH.
  • Corrie van den Berg geeft aan, dat ze vanuit Bedrijvenpark Oudeland een brief heeft gestuurd aan de Provincie over de zorgen omtrent de doorstroming op de N-wegen in onze gemeente, t.w. de N209 en de N470/N471. Ook Ondernemend Lansingerland heeft dit op haar agenda staan.
terug naar overzicht
Volg ons ook via social media
volg ons op Facebook volg ons op Twitter volg ons op LinkedIn