Ondernemend Lansingerland

Een succesvolle ondernemer kan niet zonder een goed functionerend netwerk. Voor ondernemers in Lansingerland is dat Ondernemend Lansingerland: de grootste ondernemersvereniging van de regio. Hoe kunnen we ook úw netwerk versterken?

Een gezond ondernemersklimaat is alleen mogelijk met een sterke ondernemersvereniging. Juist in deze veranderende, onzekere maatschappij is het van belang dat ondernemers de handen ineen slaan.

Ondernemend Lansingerland bundelt de kennis en de kunde van de leden (circa 250 ondernemers uit Lansingerland) en vertaalt de belangen van de leden in concrete projecten die het ondernemersklimaat ten goede komen in sociaal en economisch opzicht.

Inkoop en aanbestedingen

Ondernemend Lansingerland ontstond in 2007 uit de ondernemersverenigingen van Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk en werd toen Ondernemend 3B genoemd. Aanleiding was de fusie van deze gemeenten in Lansingerland, eveneens in 2007.

De gemeente Lansingerland is een belangrijke partij als het gaat om de belangen van onze leden. Zo zorgden we ervoor dat het inkoop-en aanbestedingsbeleid van de gemeente toegankelijker werd voor lokale ondernemers: de gemeente gebruikt voortaan bij inkoop een databank van plaatselijke ondernemers (zonder voorrangsgarantie). Gemeente geeft met toenemende aandacht lokale ondernemers te mogelijkheid om mee te doen bij meervoudige onderhandse aanbestedingen vanaf € 30.000,-. Minimaal wordt nu één plaatselijke partij uitgenodigd. Daardoor zijn lokale ondernemers dus zichtbaarder voor de gemeente!

Andere aansprekende resultaten zijn Oprichting van de Vereniging Parkmanagement Weg en Land. En de subsidie van € 290.000 voor de aanleg van een glasvezelnet op het gelijknamige bedrijventerrein. Camerabewaking in onze dorpskernen . 

Ook werd werd een Bedrijveninvesteringszone op Bedrijvenpark Rodenrijs met eigen middelen camerabewaking gerealiseerd en voor alarmopvolging gezorgd. Een wenselijke ontwikkeling vanuit het aansluitende bedrijventerrein Oudeland.

En in september 2013 werd vanuit het Economisch Platform waarin gemeente en ondernemersverenigingen samenwerken, een groslijst van alle gerealiseerde dereguleringsmaatregelen gepubliceerd. Het maakt de ondernemers gemakkelijker om te ondernemen in Lansingerland!.

Samenwerking

De gemeente Lansingerland is vanzelfsprekend niet de enige partij met wie we overleggen over de belangen van onze leden. Andere samenwerkingspartners zijn de Kamer van Koophandel Haaglanden, de besturen van de diverse bedrijvenparken, VNO-NCW Oostland en LTO Noord Glaskracht afdeling Oostland en LTO Glaskracht Nederland afdeling Oostland. Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen stelden we met elkaar Het Manifest op en brachten dat bij alle politieke partijen onder de aandacht.

Mét onze leden

Al onze inspanningen doen we namens onze leden, en vaak ook in samenwerking met hen. Zo zijn we actief in parkmanagement voor oudere bedrijventerreinen, is bedrijvenpark Rodenrijs als Bedrijfsinvesteringszone (BI-zone) aangemerkt en hebben we samen met ondernemers op bedrijventerrein Weg en Land de Vereniging Parkmanagement Weg en Land opgericht. 

Netwerk

Ondernemend Lansingerland is óók een platform om andere leden te ontmoeten om zo te kunnen profiteren van elkaars kennis en kunde. Sociaal kapitaal noemen we dat. Dat gebeurt met name tijdens de vele bijeenkomsten die we organiseren, zoals bedrijfsbezoeken, boeiende sprekers, thema-avonden, de Week van de Workshops en interactieve lezingen.

Onze bijeenkomsten zijn gezellig en ontspannen. Onder het genot van een hapje en drankje ontmoeten onze leden mede-ondernemers, wisselen kennis en ervaring uit en bouwen aan hun sociaal kapitaal. 

Digitaal én social

We informeren onze leden onder meer via deze website over onze activiteiten. Verder vindt u op deze website een overzicht van al onze leden. Andere kanalen waar u meer vindt over Ondernemend Lansingerland zijn Facebook, Twitter en LinkedIn.

Bent u al lid?

Bent u nieuwsgierig geworden naar ons als ondernemers- en belangenvereniging? Ik wel naar u... Ik kom graag met u in contact en kijk ernaar uit u als lid te mogen ontmoeten van Ondernemend Lansingerland.

Met vriendelijke groet,

Jan Houweling

Voorzitter Ondernemend Lansingerland

Volg ons ook via social media
volg ons op Facebook volg ons op Twitter volg ons op LinkedIn